Göteborgs Kommun - Medborgarservice

Göteborgs Kommun

Göteborgs Kommun - Medborgarservice

Göteborgs Kommun - Kontaktuppgifter - Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, hemsida och Kommunhusets öppettider. Göteborgs Kommun ligger i län Västra Götaland. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Göteborgs Kommun. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress

Göteborgs Kommun
40482 Göteborg
Sverige

Telefonnummer:

031-3680000

Faxnummer:

E-post:

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Kommunhusets öppettider och Hemsida:

www.goteborg.se

Län:

Västra Götaland

Göteborgs Kommun - Medborgarservice

Medborgarservice är Göteborgs Kommuns kundtjänst där du kan få hjälp snabbt när du har enklare frågor eller har en felanmälan som inte är akut.

Till Medborgarservice kan du vända dig med frågor, synpunkter och andra ärenden som rör kommunen och dess verksamheter.

Kommunala verksamheter

Medborgarservice är Göteborgs Kommuns framförallt inriktad på kommunala verksamheter, men du kan också ställa frågor som avser till exempel statliga myndigheter.

Hit kan du också vända dig för att få information, blanketter och broschyrer som rör andra delar av det offentliga Sverige.

Information om de tjänster

För information om de tjänster som erbjuds av Göteborgs Kommun för att kontakta ovanstående telefonnummer (031-3680000) och e-postadress - stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

 

Göteborgs Kommuns Medborgarservice

Här är ett litet axplock av vad du kan få hjälp med vid Göteborgs Kommuns Medborgarservice:

Inlämning av- och information om vattenprover, Beställning eller ändring av renhållningsabonnemang , Beställning av borgerlig vigsel, Frågor om väg- och prakunderhåll, barnomsorg, lediga tomter, bygglov, äldreomsorg, kommunala fonder och stiftelser, Fastighetsinformation, Frågor om äldreomsorg, taxor och avgifter, Frågor om färdtjänst, Upplysning om föreningar, Skol- och studieutbud samt läsårstider, Trafik- och parkeringsfrågor.

För information om de tjänster som erbjuds av Göteborgs Kommun för att kontakta ovanstående telefonnummer (031-3680000) och e-postadress - stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

 Andra tjänster