Enköpings Kommun - Försörjningsstöd socialbidrag

Enköpings Kommun - Försörjningsstöd Socialbidrag

Uppsala - sverige

Försörjningsstöd/socialbidrag - Kontaktuppgifter. Alla invånare i Enköpings Kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Bor du i Enköpings Kommun och inte kan försörja dig och din familj har du rätt att ansöka om försörjningsstöd. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Enköpings Kommun. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Servicecenter Ekonomiskt Bistånd
Enköpings Kommun
74580 Enköping
Sverige

Telefonnummer:

0171 - 62 50 00

Faxnummer:

0171 - 392 68

E-post:

kommunstyrelsekontor@enkoping.se

Öppettider och Hemsida:

www.enkoping.se

Län:

Uppsala

Enköpings Kommun - Försörjningsstöd / Socialbidrag

Försörjningsstöd eller socialbidrag är en del av det ekonomiska biståndet och består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Försörjningsstöd kan sökas av dig som inte kan försörja dig på annat sätt.

Bidraget betalas ut av kommunens enhet för försörjningsstöd och är behovsprövat. Det ska täcka kostnader för livsuppehälle m.m.

Tjänster

För information om de tjänster som erbjuds av Enköpings Kommun för att kontakta ovanstående telefonnummer (0171 - 62 50 00) och e-postadress: kommunstyrelsekontor@enkoping.se

Mer information om ekonomiskt bistånd och Öppettider Enköpings Kommun

För Mer information om Försörjningsstöd / Socialbidrag i Enköpings Kommun och öppettider besök webbplatsen: www.enkoping.se

 

 Andra tjänster