Sundbybergs Kommun - Försörjningsstöd socialbidrag

Sundbybergs Kommun - Försörjningsstöd Socialbidrag

Stockholm - sverige

Försörjningsstöd/socialbidrag - Kontaktuppgifter. Alla invånare i Sundbybergs Kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Bor du i Sundbybergs Kommun och inte kan försörja dig och din familj har du rätt att ansöka om försörjningsstöd. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Sundbybergs Kommun. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Servicecenter Ekonomiskt Bistånd
Sundbybergs Kommun
17292 Sundbyberg
Sverige

Telefonnummer:

08-7068000

Faxnummer:

08-7333836

E-post:

kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Öppettider och Hemsida:

www.sundbyberg.se

Län:

Stockholm

Sundbybergs Kommun - Försörjningsstöd / Socialbidrag

Försörjningsstöd eller socialbidrag är en del av det ekonomiska biståndet och består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Försörjningsstöd kan sökas av dig som inte kan försörja dig på annat sätt.

Bidraget betalas ut av kommunens enhet för försörjningsstöd och är behovsprövat. Det ska täcka kostnader för livsuppehälle m.m.

Tjänster

För information om de tjänster som erbjuds av Sundbybergs Kommun för att kontakta ovanstående telefonnummer (08-7068000) och e-postadress: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Mer information om ekonomiskt bistånd och Öppettider Sundbybergs Kommun

För Mer information om Försörjningsstöd / Socialbidrag i Sundbybergs Kommun och öppettider besök webbplatsen: www.sundbyberg.se

 

 Andra tjänster