Skinnskattebergs Kommun - Försörjningsstöd socialbidrag

Skinnskattebergs Kommun - Försörjningsstöd Socialbidrag

Västmanland - sverige

Försörjningsstöd/socialbidrag - Kontaktuppgifter. Alla invånare i Skinnskattebergs Kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Bor du i Skinnskattebergs Kommun och inte kan försörja dig och din familj har du rätt att ansöka om försörjningsstöd. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Skinnskattebergs Kommun. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Servicecenter Ekonomiskt Bistånd
Skinnskattebergs Kommun
73922 Skinnskatteberg
Sverige

Telefonnummer:

0222-51 55 00

Faxnummer:

E-post:

kommun@skinnskatteberg.se

Öppettider och Hemsida:

www.skinnskatteberg.se

Län:

Västmanland

Skinnskattebergs Kommun - Försörjningsstöd / Socialbidrag

Försörjningsstöd eller socialbidrag är en del av det ekonomiska biståndet och består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Försörjningsstöd kan sökas av dig som inte kan försörja dig på annat sätt.

Bidraget betalas ut av kommunens enhet för försörjningsstöd och är behovsprövat. Det ska täcka kostnader för livsuppehälle m.m.

Tjänster

För information om de tjänster som erbjuds av Skinnskattebergs Kommun för att kontakta ovanstående telefonnummer (0222-51 55 00) och e-postadress: kommun@skinnskatteberg.se

Mer information om ekonomiskt bistånd och Öppettider Skinnskattebergs Kommun

För Mer information om Försörjningsstöd / Socialbidrag i Skinnskattebergs Kommun och öppettider besök webbplatsen: www.skinnskatteberg.se

 

 Andra tjänster