Kramfors Kommun - Försörjningsstöd socialbidrag

Kramfors Kommun - Försörjningsstöd Socialbidrag

Västernorrland - sverige

Försörjningsstöd/socialbidrag - Kontaktuppgifter. Alla invånare i Kramfors Kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Bor du i Kramfors Kommun och inte kan försörja dig och din familj har du rätt att ansöka om försörjningsstöd. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Kramfors Kommun. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Servicecenter Ekonomiskt Bistånd
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
Sverige

Telefonnummer:

0612-80000

Faxnummer:

0612-15757

E-post:

kramfors.kommun@kramfors.se

Öppettider och Hemsida:

www.kramfors.se

Län:

Västernorrland

Kramfors Kommun - Försörjningsstöd / Socialbidrag

Försörjningsstöd eller socialbidrag är en del av det ekonomiska biståndet och består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Försörjningsstöd kan sökas av dig som inte kan försörja dig på annat sätt.

Bidraget betalas ut av kommunens enhet för försörjningsstöd och är behovsprövat. Det ska täcka kostnader för livsuppehälle m.m.

Tjänster

För information om de tjänster som erbjuds av Kramfors Kommun för att kontakta ovanstående telefonnummer (0612-80000) och e-postadress: kramfors.kommun@kramfors.se

Mer information om ekonomiskt bistånd och Öppettider Kramfors Kommun

För Mer information om Försörjningsstöd / Socialbidrag i Kramfors Kommun och öppettider besök webbplatsen: www.kramfors.se

 

 Andra tjänster