Eksjö, advokat, notarie

Eksjö Tingsrätt - Domstol i Eksjö

Eksjö, advokat, notarie

Eksjö Tingsrätt i Eksjö - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Eksjö Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Sofieholmsgatan 7
575 33 Eksjö

Postadress:
Box 230
575 23 Eksjö

Telefonnummer:

0381-38400

Faxnummer:

E-post:

eksjo.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.eksjotingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Eksjö Tingsrätts hemsida www.eksjotingsratt.domstol.se

För information om Eksjö Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0381-38400 ).