Örebro, advokat, notarie

Örebro Tingsrätt - Domstol i Örebro

Örebro, advokat, notarie

Örebro Tingsrätt i Örebro - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Örebro Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Järnvägsgatan 1A
703 62 Örebro

Postadress:
Box 383
701 47 Örebro

Telefonnummer:

019-166300

Faxnummer:

019-262806

E-post:

orebro.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.orebrotingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Örebro Tingsrätts hemsida www.orebrotingsratt.domstol.se

För information om Örebro Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (019-166300 ).