Ystad, advokat, notarie

Ystads Tingsrätt - Domstol i Ystad

Ystad, advokat, notarie

Ystads Tingsrätt i Ystad - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Ystads Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Bollhusgatan 16
271 42 Ystad

Postadress:
Box 114
271 23 Ystad

Telefonnummer:

0411-69100

Faxnummer:

E-post:

ystads.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Ystads Tingsrätts hemsida www.domstol.se

För information om Ystads Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0411-69100 ).