Växjö, advokat, notarie

Växjö Tingsrätt - Domstol i Växjö

Växjö, advokat, notarie

Växjö Tingsrätt i Växjö - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Växjö Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Kungsgatan 8
352 33 Växjö

Postadress:
Box 81
351 03 Växjö

Telefonnummer:

0470-560100

Faxnummer:

E-post:

vaxjo.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Växjö Tingsrätts hemsida www.domstol.se

För information om Växjö Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0470-560100).