Borås, advokat, notarie

Borås Tingsrätt - Domstol i Borås

Borås, advokat, notarie

Borås Tingsrätt i Borås - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Borås Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Österlånggatan 35-37
503 31 Borås

Postadress:
Box 270
501 13 Borås

Telefonnummer:

033-177000

Faxnummer:

E-post:

boras.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.borastingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Borås Tingsrätts hemsida www.borastingsratt.domstol.se

För information om Borås Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (033-177000 ).