Karlstad, advokat, notarie

Värmlands Tingsrätt - Domstol i Karlstad

Karlstad, advokat, notarie

Värmlands Tingsrätt i Karlstad - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Värmlands Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Västra Torggatan 13 Rådhuset
652 24 Karlstad

Postadress:
Box 188
651 05 Karlstad

Telefonnummer:

054-148400

Faxnummer:

E-post:

varmlands.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.varmlandstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Värmlands Tingsrätts hemsida www.varmlandstingsratt.domstol.se

För information om Värmlands Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (054-148400 ).