Vänersborg, advokat, notarie

Vänersborgs Tingsrätt - Domstol i Vänersborg

Vänersborg, advokat, notarie

Vänersborgs Tingsrätt i Vänersborg - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Vänersborgs Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Hamngatan 6
462 30 Vänersborg

Postadress:
Box 1070
462 28 Vänersborg

Telefonnummer:

0521-270200

Faxnummer:

E-post:

vanersborgs.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.vanersborgstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Vänersborgs Tingsrätts hemsida www.vanersborgstingsratt.domstol.se

För information om Vänersborgs Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0521-270200).

 

 Andra tjänster