Varberg, advokat, notarie

Varbergs Tingsrätt - Domstol i Varberg

Varberg, advokat, notarie

Varbergs Tingsrätt i Varberg - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Varbergs Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Östra Långgatan 7
432 40 Varberg

Postadress:
Box 121
432 23 Varberg

Telefonnummer:

0340-628400

Faxnummer:

E-post:

varbergs.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.varbergstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Varbergs Tingsrätts hemsida www.varbergstingsratt.domstol.se

För information om Varbergs Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0340-628400).

 

 Andra tjänster