Uppsala, advokat, notarie

Uppsala Tingsrätt - Domstol i Uppsala

Uppsala, advokat, notarie

Uppsala Tingsrätt i Uppsala - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Uppsala Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Kungsgatan 49
753 21 Uppsala

Postadress:
Box 1113
751 41 Uppsala

Telefonnummer:

018-4316000

Faxnummer:

018-4316099

E-post:

uppsala.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Uppsala Tingsrätts hemsida www.domstol.se

För information om Uppsala Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (018-4316000).