Umeå, advokat, notarie

Umeå Tingsrätt - Domstol i Umeå

Umeå, advokat, notarie

Umeå Tingsrätt i Umeå - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Umeå Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Nygatan 45
903 30 Umeå

Postadress:
Box 138
901 04 Umeå

Telefonnummer:

090-172100

Faxnummer:

E-post:

umea.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.umeatingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Umeå Tingsrätts hemsida www.umeatingsratt.domstol.se

För information om Umeå Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (090-172100 ).