Huddinge, advokat, notarie

Södertörns Tingsrätt - Domstol i Huddinge

Huddinge, advokat, notarie

Södertörns Tingsrätt i Huddinge - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Södertörns Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Björnkullavägen 5 A
141 51 Huddinge

Postadress:

141 84 Huddinge

Telefonnummer:

08-56166000

Faxnummer:

08-7110580

E-post:

sodertorns.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.sodertornstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Södertörns Tingsrätts hemsida www.sodertornstingsratt.domstol.se

För information om Södertörns Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (08-56166000).