Södertälje, advokat, notarie

Södertälje Tingsrätt - Domstol i Södertälje

Södertälje, advokat, notarie

Södertälje Tingsrätt i Södertälje - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Södertälje Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Storgatan 17
151 72 Södertälje

Postadress:
Box 348
151 24 Södertälje

Telefonnummer:

08-56166800

Faxnummer:

E-post:

sodertalje.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Södertälje Tingsrätts hemsida www.domstol.se

För information om Södertälje Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (08-56166800).