Karlskrona, advokat, notarie

Blekinge Tingsrätt - Domstol i Karlskrona

Karlskrona, advokat, notarie

Blekinge Tingsrätt i Karlskrona - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Blekinge Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Rådhusgatan 2 Rådhuset, Stortorget
371 31 Karlskrona

Postadress:
Box 319
371 25 Karlskrona

Telefonnummer:

0455-335400

Faxnummer:

0455-26858

E-post:

blekinge.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.blekingetingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Blekinge Tingsrätts hemsida www.blekingetingsratt.domstol.se

För information om Blekinge Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0455-335400).

 

 Andra tjänster