Solna, advokat, notarie

Solna Tingsrätt - Domstol i Solna

Solna, advokat, notarie

Solna Tingsrätt i Solna - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Solna Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Sundbybergsvägen 5
171 73 Solna

Postadress:
Box 1356
171 26 Solna

Telefonnummer:

08-56165800

Faxnummer:

E-post:

solna.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.solnatingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Solna Tingsrätts hemsida www.solnatingsratt.domstol.se

För information om Solna Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (08-56165800).