Skellefteå, advokat, notarie

Skellefteå Tingsrätt - Domstol i Skellefteå

Skellefteå, advokat, notarie

Skellefteå Tingsrätt i Skellefteå - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Skellefteå Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Brännavägen 9
931 33 Skellefteå

Postadress:
Box 398
931 24 Skellefteå

Telefonnummer:

0910-725650

Faxnummer:

E-post:

skelleftea.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.skellefteatingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Skellefteå Tingsrätts hemsida www.skellefteatingsratt.domstol.se

För information om Skellefteå Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0910-725650).

 

 Andra tjänster