Sundsvall, advokat, notarie

Rättshjälpsmyndigheten - Domstol i Sundsvall

Sundsvall, advokat, notarie

Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Rättshjälpsmyndigheten. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Storgatan 39
852 30 Sundsvall

Postadress:
Box 853
851 24 Sundsvall

Telefonnummer:

060-134600

Faxnummer:

060-134640

E-post:

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

Hemsida:

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Rättshjälpsmyndighetens hemsida

För information om Rättshjälpsmyndigheten i för att kontakta ovanstående telefonnummer (060-134600 ).

 

 Andra tjänster