Nyköping, advokat, notarie

Nyköpings Tingsrätt - Domstol i Nyköping

Nyköping, advokat, notarie

Nyköpings Tingsrätt i Nyköping - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Nyköpings Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Folkungavägen 4
611 34 Nyköping

Postadress:
Box 333
611 27 Nyköping

Telefonnummer:

0155-120400

Faxnummer:

0155-267645

E-post:

nykopings.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.nykopingstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Nyköpings Tingsrätts hemsida www.nykopingstingsratt.domstol.se

För information om Nyköpings Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0155-120400).

 

 Andra tjänster