Norrtälje, advokat, notarie

Norrtälje Tingsrätt - Domstol i Norrtälje

Norrtälje, advokat, notarie

Norrtälje Tingsrätt i Norrtälje - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Norrtälje Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Narvagatan 15
761 31 Norrtälje

Postadress:
Box 5
761 21 Norrtälje

Telefonnummer:

0176-76800

Faxnummer:

E-post:

norrtalje.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.norrtaljetingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Norrtälje Tingsrätts hemsida www.norrtaljetingsratt.domstol.se

För information om Norrtälje Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0176-76800 ).