Norrköping, advokat, notarie

Norrköpings Tingsrätt - Domstol i Norrköping

Norrköping, advokat, notarie

Norrköpings Tingsrätt i Norrköping - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Norrköpings Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Olai Kyrkogata 58
602 32 Norrköping

Postadress:
Box 418
601 05 Norrköping

Telefonnummer:

011-243500

Faxnummer:

E-post:

norrkopings.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.norrkopingstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Norrköpings Tingsrätts hemsida www.norrkopingstingsratt.domstol.se

För information om Norrköpings Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (011-243500 ).

 

 Andra tjänster