Sollentuna, advokat, notarie

Attunda Tingsrätt - Domstol i Sollentuna

Sollentuna, advokat, notarie

Attunda Tingsrätt i Sollentuna - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Attunda Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Tingsvägen 11
191 61 Sollentuna

Postadress:
Box 940
191 29 Sollentuna

Telefonnummer:

08-56169500

Faxnummer:

E-post:

attunda.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.attundatingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Attunda Tingsrätts hemsida www.attundatingsratt.domstol.se

För information om Attunda Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (08-56169500).

 

 Andra tjänster