Lycksele, advokat, notarie

Lycksele Tingsrätt - Domstol i Lycksele

Lycksele, advokat, notarie

Lycksele Tingsrätt i Lycksele - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Lycksele Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Bångvägen 14
921 32 Lycksele

Postadress:
Box 53
921 22 Lycksele

Telefonnummer:

0950-23700

Faxnummer:

E-post:

lycksele.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.lyckseletingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Lycksele Tingsrätts hemsida www.lyckseletingsratt.domstol.se

För information om Lycksele Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0950-23700 ).

 

 Andra tjänster