Lund, advokat, notarie

Lunds Tingsrätt - Domstol i Lund

Lund, advokat, notarie

Lunds Tingsrätt i Lund - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Lunds Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Byggmästaregatan 2
222 37 Lund

Postadress:
Box 75
221 00 Lund

Telefonnummer:

046-160400

Faxnummer:

046-133933

E-post:

lunds.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.lundstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Lunds Tingsrätts hemsida www.lundstingsratt.domstol.se

För information om Lunds Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (046-160400 ).

 

 Andra tjänster