Luleå, advokat, notarie

Luleå Tingsrätt - Domstol i Luleå

Luleå, advokat, notarie

Luleå Tingsrätt i Luleå - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Luleå Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Skeppsbrogatan 43
972 31 Luleå

Postadress:
Box 849
971 26 Luleå

Telefonnummer:

0920-295500

Faxnummer:

E-post:

lulea.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Luleå Tingsrätts hemsida www.domstol.se

För information om Luleå Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0920-295500).