Kristianstad, advokat, notarie

Kristianstads Tingsrätt - Domstol i Kristianstad

Kristianstad, advokat, notarie

Kristianstads Tingsrätt i Kristianstad - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Kristianstads Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Kanalgatan 32
291 34 Kristianstad

Postadress:
Box 536
291 25 Kristianstad

Telefonnummer:

044-183600

Faxnummer:

E-post:

kristianstads.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.kristianstadstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Kristianstads Tingsrätts hemsida www.kristianstadstingsratt.domstol.se

För information om Kristianstads Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (044-183600 ).

 

 Andra tjänster