Jönköping, advokat, notarie

Kammarrätten I Jönköping - Domstol i Jönköping

Jönköping, advokat, notarie

Kammarrätten I Jönköping i Jönköping - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Kammarrätten I Jönköping. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Slottsgatan 5
553 22 Jönköping

Postadress:
Box 2203
550 02 Jönköping

Telefonnummer:

036-156800

Faxnummer:

036-161968

E-post:

kammarrattenijonkoping@dom.se

Hemsida:

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Kammarrätten I Jönköpings hemsida www.kammarrattenijonkoping.domstol.se

För information om Kammarrätten I Jönköping i för att kontakta ovanstående telefonnummer (036-156800 ).