Alingsås, advokat, notarie

Alingsås Tingsrätt - Domstol i Alingsås

Alingsås, advokat, notarie

Alingsås Tingsrätt i Alingsås - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Alingsås Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Södra Ringgatan 23
441 33 Alingsås

Postadress:
Box 126
441 23 Alingsås

Telefonnummer:

0322-79300

Faxnummer:

E-post:

alingsas.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.alingsastingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Alingsås Tingsrätts hemsida www.alingsastingsratt.domstol.se

För information om Alingsås Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0322-79300 ).