Kalmar, advokat, notarie

Kalmar Tingsrätt - Domstol i Kalmar

Kalmar, advokat, notarie

Kalmar Tingsrätt i Kalmar - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Kalmar Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Smålandsgatan 28
392 34 Kalmar

Postadress:
Box 613
391 26 Kalmar

Telefonnummer:

0480-477800

Faxnummer:

E-post:

kalmar.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.kalmartingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Kalmar Tingsrätts hemsida www.kalmartingsratt.domstol.se

För information om Kalmar Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0480-477800).