Västerås, advokat, notarie

Hyres Och Arrendenämnden I Västerås - Domstol i Västerås

Västerås, advokat, notarie

Hyres Och Arrendenämnden I Västerås i Västerås - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Hyres Och Arrendenämnden I Västerås. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Sigurdsgatan 22
721 30 Västerås

Postadress:
Box 40
721 04 Västerås

Telefonnummer:

021-310400

Faxnummer:

021-120175

E-post:

hyresnamndenivasteras@dom.se

Hemsida:

www.hyresnamnden.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Hyres Och Arrendenämnden I Västeråss hemsida www.hyresnamnden.se

För information om Hyres Och Arrendenämnden I Västerås i för att kontakta ovanstående telefonnummer (021-310400 ).