Stockholm, advokat, notarie

Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm - Domstol i Stockholm

Stockholm, advokat, notarie

Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm i Stockholm - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Ulriksborgsgatan 5
112 18 Stockholm

Postadress:
Box 8301
104 20 Stockholm

Telefonnummer:

08-56166500

Faxnummer:

08-6561880

E-post:

hyresnamndenistockholm@dom.se

Hemsida:

www.hyresnamnden.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Hyres Och Arrendenämnden I Stockholms hemsida www.hyresnamnden.se

För information om Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm i för att kontakta ovanstående telefonnummer (08-56166500).

 

 Andra tjänster