Jönköping, advokat, notarie

Domstolsverket - Domstol i Jönköping

Jönköping, advokat, notarie

Domstolsverket i Jönköping - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Domstolsverket. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Kyrkogatan 34
553 16 Jönköping

Postadress:

551 81 Jönköping

Telefonnummer:

036-155300

Faxnummer:

036-165721

E-post:

domstolsverket@dom.se

Hemsida:

www.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Domstolsverkets hemsida www.domstol.se

För information om Domstolsverket i för att kontakta ovanstående telefonnummer (036-155300 ).