Linköping, advokat, notarie

Hyres Och Arrendenämnden I Linköping - Domstol i Linköping

Linköping, advokat, notarie

Hyres Och Arrendenämnden I Linköping i Linköping - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Hyres Och Arrendenämnden I Linköping. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Brigadgatan 3
587 58 Linköping

Postadress:
Box 359
581 03 Linköping

Telefonnummer:

013-251000

Faxnummer:

013-145662

E-post:

hyresnamndenilinkoping@dom.se

Hemsida:

www.hyresnamnden.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Hyres Och Arrendenämnden I Linköpings hemsida www.hyresnamnden.se

För information om Hyres Och Arrendenämnden I Linköping i för att kontakta ovanstående telefonnummer (013-251000 ).