Jönköping, advokat, notarie

Hyres Och Arrendenämnden I Jönköping - Domstol i Jönköping

Jönköping, advokat, notarie

Hyres Och Arrendenämnden I Jönköping i Jönköping - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Hyres Och Arrendenämnden I Jönköping. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Hamngatan 15
553 16 Jönköping

Postadress:
Box 2243
550 02 Jönköping

Telefonnummer:

036-156700

Faxnummer:

036-156786

E-post:

hyresnamndenijonkoping@dom.se

Hemsida:

www.hyresnamnden.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Hyres Och Arrendenämnden I Jönköpings hemsida www.hyresnamnden.se

För information om Hyres Och Arrendenämnden I Jönköping i för att kontakta ovanstående telefonnummer (036-156700 ).

 

 Andra tjänster