Hudiksvall, advokat, notarie

Hudiksvalls Tingsrätt - Domstol i Hudiksvall

Hudiksvall, advokat, notarie

Hudiksvalls Tingsrätt i Hudiksvall - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Hudiksvalls Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Lagmansgatan 1
824 43 Hudiksvall

Postadress:
Box 1073
824 12 Hudiksvall

Telefonnummer:

0650-37450

Faxnummer:

0650-31094

E-post:

hudiksvalls.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.hudiksvallstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Hudiksvalls Tingsrätts hemsida www.hudiksvallstingsratt.domstol.se

För information om Hudiksvalls Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0650-37450 ).

 

 Andra tjänster