Sundsvall, advokat, notarie

Hovrätten För Nedre Norrland - Domstol i Sundsvall

Sundsvall, advokat, notarie

Hovrätten För Nedre Norrland i Sundsvall - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Hovrätten För Nedre Norrland. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Södra Tjärngatan 2
852 37 Sundsvall

Postadress:
Box 170
851 03 Sundsvall

Telefonnummer:

060-186800

Faxnummer:

060-186839

E-post:

hovratten.nedrenorrland@dom.se

Hemsida:

www.hovrattenfornedrenorrland.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Hovrätten För Nedre Norrlands hemsida www.hovrattenfornedrenorrland.se

För information om Hovrätten För Nedre Norrland i för att kontakta ovanstående telefonnummer (060-186800 ).

 

 Andra tjänster