Stockholm, advokat, notarie

Patentbesvärsrätten - Domstol i Stockholm

Stockholm, advokat, notarie

Patentbesvärsrätten i Stockholm - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Patentbesvärsrätten. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Postadress:
Box 24160
104 51 Stockholm

Telefonnummer:

08-45803900

Faxnummer:

08-7837637

E-post:

pbr@pbr.se

Hemsida:

www.pbr.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Patentbesvärsrättens hemsida www.pbr.se

För information om Patentbesvärsrätten i för att kontakta ovanstående telefonnummer (08-45803900).