Gävle, advokat, notarie

Gävle Tingsrätt - Domstol i Gävle

Gävle, advokat, notarie

Gävle Tingsrätt i Gävle - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Gävle Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Lantmäterigatan 4
802 64 Gävle

Postadress:
Box 1194
801 36 Gävle

Telefonnummer:

026-176700

Faxnummer:

E-post:

gavle.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.gavletingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Gävle Tingsrätts hemsida www.gavletingsratt.domstol.se

För information om Gävle Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (026-176700 ).

 

 Andra tjänster