Gällivare, advokat, notarie

Gällivare Tingsrätt - Domstol i Gällivare

Gällivare, advokat, notarie

Gällivare Tingsrätt i Gällivare - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Gällivare Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Lasarettsgatan 22
982 32 Gällivare

Postadress:
Box 23
982 21 Gällivare

Telefonnummer:

0970-75800

Faxnummer:

E-post:

gallivare.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Gällivare Tingsrätts hemsida www.domstol.se

För information om Gällivare Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0970-75800 ).