Visby, advokat, notarie

Gotlands Tingsrätt - Domstol i Visby

Visby, advokat, notarie

Gotlands Tingsrätt i Visby - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Gotlands Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Artillerigatan 2 A
621 45 Visby

Postadress:
Box 1143
621 22 Visby

Telefonnummer:

0498-281400

Faxnummer:

E-post:

gotlands.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.gotlandstingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Gotlands Tingsrätts hemsida www.gotlandstingsratt.domstol.se

För information om Gotlands Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0498-281400).

 

 Andra tjänster