Uppsala, advokat, notarie

Förvaltningsrätten I Uppsala - Domstol i Uppsala

Uppsala, advokat, notarie

Förvaltningsrätten I Uppsala i Uppsala - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Förvaltningsrätten I Uppsala. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Kungsgatan 49
753 21 Uppsala

Postadress:
Box 1853
751 48 Uppsala

Telefonnummer:

018-4316300

Faxnummer:

018-4316343

E-post:

forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Hemsida:

www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Förvaltningsrätten I Uppsalas hemsida www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

För information om Förvaltningsrätten I Uppsala i för att kontakta ovanstående telefonnummer (018-4316300).