Stockholm, advokat, notarie

Marknadsdomstolen - Domstol i Stockholm

Stockholm, advokat, notarie

Marknadsdomstolen i Stockholm - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Marknadsdomstolen. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Birger Jarls Torg 9
111 28 Stockholm

Postadress:
Box 2217
103 15 Stockholm

Telefonnummer:

08-4121030

Faxnummer:

08-212335

E-post:

mail@marknadsdomstolen.se

Hemsida:

www.marknadsdomstolen.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Marknadsdomstolens hemsida www.marknadsdomstolen.se

För information om Marknadsdomstolen i för att kontakta ovanstående telefonnummer (08-4121030 ).