Härnösand, advokat, notarie

Förvaltningsrätten I Härnösand - Domstol i Härnösand

Härnösand, advokat, notarie

Förvaltningsrätten I Härnösand i Härnösand - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Förvaltningsrätten I Härnösand. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Backgränd 9
871 32 Härnösand

Postadress:
Box 314
871 27 Härnösand

Telefonnummer:

0611-460600

Faxnummer:

0611-511820

E-post:

forvaltningsratteniharnosand@dom.se

Hemsida:

www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se/

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Förvaltningsrätten I Härnösands hemsida www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se/

För information om Förvaltningsrätten I Härnösand i för att kontakta ovanstående telefonnummer (0611-460600).

 

 Andra tjänster