Göteborg, advokat, notarie

Förvaltningsrätten I Göteborg - Domstol i Göteborg

Göteborg, advokat, notarie

Förvaltningsrätten I Göteborg i Göteborg - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Förvaltningsrätten I Göteborg. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Sten Sturegatan 14
411 39 Göteborg

Postadress:
Box 53197
400 15 Göteborg

Telefonnummer:

031-7327000

Faxnummer:

E-post:

forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Hemsida:

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Förvaltningsrätten I Göteborgs hemsida www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

För information om Förvaltningsrätten I Göteborg i för att kontakta ovanstående telefonnummer (031-7327000).

 

 Andra tjänster