Falun, advokat, notarie

Falu Tingsrätt - Domstol i Falun

Falun, advokat, notarie

Falu Tingsrätt i Falun - Domstol Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Falu Tingsrätt. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Besöksadress:
Kullen 4
791 31 Falun

Postadress:
Box 102
791 23 Falun

Telefonnummer:

023-48200

Faxnummer:

E-post:

falu.tingsratt@dom.se

Hemsida:

www.falutingsratt.domstol.se

I Sverige har vi tre typer av domstolar:

- de allmänna domstolarna: Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt

- de allmänna förvaltningsdomstolarna: Högsta förvaltningsdomstolen kammarrätt och förvaltningsrätt

- specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).

Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

Mer information om Domstolen

Läs mer på Falu Tingsrätts hemsida www.falutingsratt.domstol.se

För information om Falu Tingsrätt i för att kontakta ovanstående telefonnummer (023-48200 ).