Lycksele - Ansökan om Bostadsbidrag

Ansökan om Bostadsbidrag - Lycksele

Västerbotten - Bostadsbidrag

Du som har låg inkomst/bidrag kan ansöka om bostadsbidrag hos försäkringskassan - Lycksele Servicekontor. - Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Försäkringskassan - Lycksele Servicekontor. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Besöksadress:

Lycksele Servicekontor
Storgatan 45
Lycksele
Sverige

Postadress:

www.forsakringskassan.se

Telefonnummer:

0771-524 524 Kundcenter privatpersoner

E-post:

kundcenter@forsakringskassan.se

Hemsida:

www.forsakringskassan.se

Öppettider:

Måndag, tisdag och torsdag 10 - 12 och 13 - 15, Onsdag 13 - 15, Fredag 10 - 12

Lycksele - Bostadsbidrag

Om du bor i fylke Västerbotten?

Du som har låg inkomst/bidrag kan ansöka om bostadsbidrag hos:

Försäkringskassan - Lycksele Servicekontor

I Sverige det finns två former av bostadsbidrag, ett till pensionärer (BTP) och ett barnfamiljer med låg inkomst.

Givetvis kan alla i Västerbotten söka bostadsbidrag men det är långt ifrån alla som kommer få det.

För att göra dig berättigad till bostadsbidrag i Lycksele måste du skicka in en korrekt ansökan till Lycksele Servicekontor.

Mer information

För mer information om Bostadsbidrag i Lycksele för att kontakta ovanstående telefonnummer (0771-524 524 Kundcenter privatpersoner).

Alla bostadsbidraget är olika stora. Ett bostadsbidrag är en ekonomisk ersättning som baseras på olika grunder:

För att ansöka om nationellt id-kort eller Pass i måste du vara svensk medborgare över 18 år.

1. bostadskostnad och bostadsyta
2. hur många personer som bor i hushållet
3. inkomst och förmögenhet.

Ansökan om Bostadsbidrag i Västerbotten görs genom att du fyller i en blankett som går att skriva ut via Försäkringskassans Lycksele Servicekontor hemsida och sedan skicka in den via post.

Blanketten för att ansöka om bostadsbidrag i Västerbotten kan laddas ner från Lycksele Servicekontor hemsidan: www.forsakringskassan.se

 

Bostadsbidrag - Lycksele - Västerbotten detaljerad information: www.forsakringskassan.se

Andra tjänster