Karlskrona - Ansökan om Bostadsbidrag

Ansökan om Bostadsbidrag - Karlskrona

Blekinge - Bostadsbidrag

Du som har låg inkomst/bidrag kan ansöka om bostadsbidrag hos försäkringskassan - Karlskrona Servicekontor. - Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Försäkringskassan - Karlskrona Servicekontor. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Besöksadress:

Karlskrona Servicekontor
Stenbergsgränd 8
371 32 Karlskrona
Sverige

Postadress:

www.forsakringskassan.se

Telefonnummer:

0771-524 524 Kundcenter privatpersoner

E-post:

kundcenter@forsakringskassan.se

Hemsida:

www.forsakringskassan.se

Öppettider:

Måndag - fredag 10 - 16 och hantering av ID-kort 10 - 12.15 och 13.15 - 16.
2 mars öppet 10-12 och 13.15-16,
3 - 4 mars öppet 10 - 12.15 och 13.15 -16.

Karlskrona - Bostadsbidrag

Om du bor i fylke Blekinge?

Du som har låg inkomst/bidrag kan ansöka om bostadsbidrag hos:

Försäkringskassan - Karlskrona Servicekontor

I Sverige det finns två former av bostadsbidrag, ett till pensionärer (BTP) och ett barnfamiljer med låg inkomst.

Givetvis kan alla i Blekinge söka bostadsbidrag men det är långt ifrån alla som kommer få det.

För att göra dig berättigad till bostadsbidrag i Karlskrona måste du skicka in en korrekt ansökan till Karlskrona Servicekontor.

Mer information

För mer information om Bostadsbidrag i Karlskrona för att kontakta ovanstående telefonnummer (0771-524 524 Kundcenter privatpersoner).

Alla bostadsbidraget är olika stora. Ett bostadsbidrag är en ekonomisk ersättning som baseras på olika grunder:

För att ansöka om nationellt id-kort eller Pass i måste du vara svensk medborgare över 18 år.

1. bostadskostnad och bostadsyta
2. hur många personer som bor i hushållet
3. inkomst och förmögenhet.

Ansökan om Bostadsbidrag i Blekinge görs genom att du fyller i en blankett som går att skriva ut via Försäkringskassans Karlskrona Servicekontor hemsida och sedan skicka in den via post.

Blanketten för att ansöka om bostadsbidrag i Blekinge kan laddas ner från Karlskrona Servicekontor hemsidan: www.forsakringskassan.se

 

Bostadsbidrag - Karlskrona - Blekinge detaljerad information: www.forsakringskassan.se

Andra tjänster